امروز یکشنبه ۲۹ بهمن ۱۳۹۶ ۰۴:۱۵

نیروگستران سهاتوس

نیرو گستران سهاتوس در زمینه انواع لوله های برق و مخابرات با مارک سهاتوس و اتصالات مربوطه و تامین کلیه لوازم برقی ، در حال فعالیت میباشد.
مشخصات کلی

نیروگستران سهاتوس

  • تولید کننده
  • فروشگاه و نمایندگی

سها , نیرو گستران سهاتوس

لوله های برق و مخابرات با مارک سهاتوس و اتصالات مربوطه و تامین کلیه لوازم برقی
لوله های برق و مخابرات با مارک سهاتوس و اتصالات مربوطه و تامین کلیه لوازم برقی

11 - 50 نفر

بازرگانی و تجارت
  • ایران
سوابق اجرایی