امروز پنج شنبه ۳۰ شهریور ۱۳۹۶ ۲۳:۴۹

نیروگستران سهاتوس

نیرو گستران سهاتوس در زمینه انواع لوله های برق و مخابرات با مارک سهاتوس و اتصالات مربوطه و تامین کلیه لوازم برقی ، در حال فعالیت میباشد.

نیروگستران سهاتوس

مشخصات کلی

نیروگستران سهاتوس

  • تولید کننده
  • فروشگاه و نمایندگی

سها , نیرو گستران سهاتوس

7522

لوله های برق و مخابرات با مارک سهاتوس و اتصالات مربوطه و تامین کلیه لوازم برقی
لوله های برق و مخابرات با مارک سهاتوس و اتصالات مربوطه و تامین کلیه لوازم برقی

جاده سیمان

11 - 50 نفر

www.sahatoos.ir

بازرگانی و تجارت
  • ایران
سوابق اجرایی